skip to Main Content

JIS là gì?

JIS (Japan Industrial Standard) – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản, là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản. Quy trình tiêu chuẩn hóa được thiết lập bởi Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và được ban hành thông qua Liên đoàn Tiêu chuẩn Nhật Bản

Lịch sử hình thành

Trong kỷ nguyên Meiji era, các doanh nghiệp Nhật Bản đưa ra các tiêu chuẩn cho chính các sản phẩm của mình mặc dù chính phủ Nhật Bản đã có các tiêu chuẩn và các tài liệu đặc tả cho các mục đích thương mại phục vụ chính phủ, chẳng hạn như các loại hàng hóa vũ khí, đạn dược…
Sau thất bại ở chiến tranh thế giới thứ 2 năm 1945, Hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản được thành lập.

Năm 1946, những điều chỉnh của Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản tiếp tục được ban hành và thiết lập những tiêu chuẩn mới của Nhật (new JES)

Năm 1949, Luật tiêu chuẩn hóa của Nhật được ban hành, thiết lập nền tảng pháp lý cho Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản- JIS ngày nay.

Đến năm 2004, Luật tiêu chuẩn hóa Nhật Bản được sửa lại và dấu chứng nhận JIS (“JIS mark”) cũng được thay đổi. Đến ngày 1 tháng 10 năm 2005, biểu tượng JIS được áp dụng.

Phân loại tiêu chuẩn JIS

JIS A: Kiến trúc và kỹ thuật xây dựng

JIS B: Kỹ thuật cơ khí

JIS C: kỹ thuật điện và điện tử

JIS D: kỹ thuật tự động

JIS H: Kỹ thuật đường sắt

JIS F: Xây dựng tàu thuyền

JIS G: Luyện kim và các chất liệu chứa sắt

JIS H: Luyện kim và các chất liệu không chứa sắt.

JIS K: Kỹ thuật hóa học.

JIS L: Kỹ thuật dệt may.

JIS M: Khai khoáng.

JIS P: Giấy

JIS Q: Hệ thống quản lý.

JIS R: Đồ gốm.

JIS S: Hàng gia dụng

JIS T: Thiết bị y tế và các ứng dụng trong an toàn.

JIS W: Máy bay và hàng không.

JIS X: Quy trình thông tin.

JIS Z: Đặc thù khác.

Dowload tiêu chuẩn JIS
Back To Top