skip to Main Content

ISO là gì

ISO bắt đầu manh nha từ năm 1946, khi các đại biểu đến từ 25 quốc gia đã làm việc tại Viện Kỹ sư Xây dựng ở London và quyết định thành lập một tổ chức quốc tế mới để tạo điều kiện phối hợp quốc tế và thống nhất các tiêu chuẩn công nghiệp. Đến năm 1947 thì tổ chức ISO chính thức bắt đầu hoạt động.

Thông qua các thành viên, ISO sẽ tập hợp các chuyên gia để chia sẽ kiến thức và xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến thị trường thích hợp, dựa trên sự đồng thuận, hỗ trợ đổi mới và cung cấp giải pháp toàn cầu.

ISO đã xuất bản hơn 20.000 tiêu chuẩn quốc tế và các tài liệu liên quan, bao gồm hầu hết các ngành công nghiệp, từ công nghệ, đến an toàn thực phẩm, đến nông nghiệp và chăm sóc sức khoẻ.

ISO không tương ứng là từ viết tắt của International Organization for Standardization như nhiều người thường nghĩ, theo đúng thứ tự thì lẽ ra từ viết tắt phải là IOS. Trên thực tế ISO là một từ gốc Hi Lạp, có nghĩa là công bằng. ISO có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là isos, có nghĩa là bình đẳng. Người sáng lập ra tổ chức đã chọn tên này với phương châm “Bất kể đất nước, bất kể ngôn ngữ, chúng tôi luôn ISO”. Và cái tên ISO được dùng thống nhất trên toàn thế giới để biểu thị tên của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, tránh việc dùng tên viết tắt được dịch ra từ những ngôn ngữ khác nhau, ví dụ IOS trong tiếng Anh, OIN trong tiếng Pháp (Organization Internationale de Normalisation).

Soạn thảo ban hành tiêu chuẩn ISO?

ISO được ban hành dựa trên sự đồng thuận của các thành viên. Khi một ngành hoặc nhóm ngành công nghiệp đề ra các yêu cầu về tiêu chuẩn, ủy ban kỹ thuật của ISO bắt đầu quá trình soạn dự thảo đáp ứng các nhu cầu này. Dự thảo này sau đó được chia sẻ để thảo luận và sửa đổi.

Cuối cùng là việc bỏ phiếu để xem xét sự đồng thuận. Nếu đạt được sự đồng thuận thì bản dự thảo sẽ trở thành tiêu chuẩn ISO. Nếu không đạt được thoả thuận thì bản dự thảo sẽ được sửa đổi thêm và bỏ phiếu lại. Từ đề xuất đầu tiên đến xuất bản cuối cùng, phát triển một tiêu chuẩn thường mất khoảng 3 năm.
Back To Top