skip to Main Content

ASTM là gì

ASTM (American Society for Testing and Materials) – Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ, được tổ chức vào năm 1898.

ASTM International là một trong những tổ chức phát triển tiêu chuẩn tự nguyện lớn nhất trên thế giới. ASTM International là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp diễn đàn để phát triển và công bố các tiêu chuẩn quốc tế về nguyên tắc tự nguyện cho nguyên vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ. Các thành viên tình nguyện viên của ASTM International đại diện cho các nhà sản xuất, người sử dụng, người tiêu dùng, chính phủ, và học viện từ hơn 140 quốc gia. Họ phát triển các tài liệu kỹ thuật là cơ sở sản xuất, quản lý, mua sắm, quy tắc và quy định cho hàng chục ngành công nghiệp. Tại ASTM International, các nhà sản xuất, người sử dụng, khách tiêu dùng và những người khác trên khắp thế giới cùng hợp nhau lại để đặt ra các tiêu chuẩn hợp nhất tự nguyện.

Các tiêu chuẩn do ASTM International tạo ra có 6 chủ đề chính:

+ Tiêu chuẩn về tính năng kỹ thuật.

+ Tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm, thử nghiệm

+ Tiêu chuẩn về thực hành.

+ Tiêu chuẩn về hướng dẫn.

+ Tiêu chuẩn về phân loại.

+ Tiêu chuẩn về các thuật ngữ.

Và bao gồm 15 lĩnh vực

1. Các sản phẩm sắt thép

2. Các sản phẩm kim loại màu

3. Qui trình phân tích và phương pháp kiểm tra kim loại

4. Xây dựng

5. Các sản phẩm dầu mỏ, dầu nhờn và nhiên liệu khoáng

6. Sơn, hợp chất thơm và các hợp chất phủ

7. Dệt may

8. Nhựa Plastics

9. Cao su

10. Điện tử và cách điện

11. Công nghệ môi trường và nước

12. Năng lượng địa nhiệt, mặt trời và hạt nhân

13. Dịch vụ và dụng cụ y tế

14. Thiết bị và phương pháp nói chung

15. Các sản phẩm nói chung, hóa học và sản phẩm sử dụng cuối cùng

Soạn thảo và ban hành tiêu chuẩn:

Bất cứ ai xác định nhu cầu tiêu chuẩn hóa đều có thể gửi yêu cầu cho ASTM International. Nhân viên của ASTM International sẽ nghiên cứu ý tưởng để đánh giá chúng và cuối cùng Ủy ban kỹ thuật sẽ xác định các tiêu chuẩn cần thiết phải xây dựng.

Nếu việc xây dựng được xác nhận, các thành viên nhóm công tác sẽ soạn thảo tiêu chuẩn dự thảo, và nó sẽ được thông qua bởi hệ thống bỏ phiếu điện tử. Tất cả các phiếu bầu tiêu cực trong quá trình bỏ phiếu (bao gồm phản đối, chú thích của các thành viên) phải được xem xét đầy đủ trước khi tài liệu được trình lên cấp tiếp theo. Sự chấp thuận cuối cùng của một tiêu chuẩn phụ thuộc vào Ủy ban thường trực về tiêu chuẩn của ASTM International.
Back To Top