skip to Main Content

ASME (American Society of Mechanical Engineers ) là một tổ chức nghề nghiệp giúp thúc đẩy nghệ thuật, khoa học, và quy trình kỹ thuật của các ngành nghề kỹ thuật và liên kết các ngành khoa học trên khắp thế giới thông qua việc thường xuyên giáo dục, đào tạo và phát triển nghề nghiệp, “codes” và tiêu chuẩn, nghiên cứu, hội thảo và xuất bản ấn phẩm, liên lạc các hiệp hội, và các nỗ lực khác giúp tổ chức vươn xa hơn.

ASME được sáng lập năm 1880 bởi Alexander Lyman Holley, Henry Rossiter Worthington, John Edison Sweet and Matthias N. Forney. Với nhiệm vụ là giải quyết các sự cố của nồi áp suất, lò hơi. Được biết đến trong việc thiết lập các bộ mã và tiêu chuẩn cho các thiết bị cơ khí. Với mục đích sáng lập ban đầu là thành lập một Liên đoàn kỹ thuật với mục đích tập trung nghiên cứu các kỹ thuật liên quan lĩnh vực cơ khí ở Bắc Mỹ. Và theo sự phát triển, ASME ngày nay đã trở thành một tổ chức đa ngành và toàn cầu.

ASME hiện nay có hơn 14000 thành viên ở 158 quốc gia trên thế giới và sứ mệnh chính của ASME là phát triển các tiêu chuẩn tự nguyện để nâng cao an toàn, sức khỏe và chất lượng sống của cộng đồng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới, thương mại và cạnh tranh.
Back To Top