skip to Main Content

API là gì

API (American Petrolium Institute) – Viện dầu khí Hoa Kỳ, là hiệp hội thương mại lớn nhất của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu khí. API tuyên bố đại diện cho khoảng 650 công ty tham gia sản xuất, tinh chế, phân phối, và nhiều khía cạnh khác của ngành công nghiệp dầu nhớt.

Ban đầu, hoạt động của API chủ yếu tập trung tất cả các khía cạnh liên quan đến công nghiệp dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Hoa Kỳ, nhưng ngày nay API đã mở rộng phạm vi chương trình và trở nên phổ biến, được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Hơn thế nữa tiêu chuẩn API còn được ứng dụng vào trong các tiêu chuẩn ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) và các tổ chức tiêu chuẩn khác trên toàn thế giới.
Tiêu chuẩn API là bộ hướng dẫn các tiêu chuẩn và áp dụng khuyến nghị gồm các điều khoản, hướng dẫn liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ và khí thiên nhiên do tổ chức API đưa ra.
Back To Top