skip to Main Content

QStandard chuyên trang cập nhật các quy định online, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đánh giá sự phù hợp.

 

Mục tiêu: Qstandard tư vấn, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống quản lý, và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chất lượng sản phẩm. Nhằm:

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả quản lý của doanh nghiệp.

2. Giảm thiểu rủi ro pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Định hướng: Trở thành kênh chia sẽ các tiêu chuẩn/ quy chuẩn online hàng đầu Việt Nam.

QStandard chia sẻ, cung cấp các tài liệu:

+ Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

+ Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

+ Các tiêu chuẩn nước ngoài: JIS, BS, EN, DIN, …

+ Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, IEC, …

+ Các tiêu chuẩn của hiệp hội chuyên ngành: ASME, API, ASTM, …
Back To Top